CÔNG TY TNHH NÓN TÂM

Kính gửi:     Quý công ty.

Chúng tôi xin chân trọng gửi đến công ty bảng báo giá về sản phẩm , rất mong nhận được phúc đáp của quý công ty.

 

 

Tên Hàng

Màu sắc

Số Lượng

(cái)

ĐơnGía

(VNĐ)

ThànhTiền

(VNĐ)

1

Nón lưỡi trai(Vải pho)

Theo mẫu

1

9000

9000

2

Nón lưỡi trai(Vải Kaki VN2 )
 

Theo mẫu

1

10000

        10000

 

Nón lưỡi trai(Vải Kaki sam sung )
 

Theo mẫu

1

12000

  12000

3

Nón lưỡi trai(Vải Kaki VN1 )

Theo mẫu

1

12000

12000

4

Nón lưỡi trai(Vải Kaki 65-35 )

Theo mẫu

1

13000

     13000

5

Nón lưỡi trai(Vải Kaki băngzin fa)

Theo mẫu

1

14000

   14000

6

Nón lưỡi trai(Vải Kaki băngzin hoặc 100% cotton)

Theo mẫu

1

15000

15000

7

Nón rộng vành(Vải  pho )

Theo mẫu

1

13000

13000

 

8

Nón rộng vành(Vải Kaki VN2 )

Theo mẫu

1

14000

14.000

9

Nón rộng vành(Vải Kaki VN1 )

Theo mẫu

1

15000 15000

10

Nón rộng vành(Vải Kaki 65-35 )

Theo Mẫu

1

16.000

16.000

 

11

Nón rộng vành(Vải Kaki băngzin pha)

Theo mẫu

1

17000 17000

12

Nón rộng vành(Vải Kaki băngzin )

Theo mẫu

1

18000 18000